Byregionen Volda-Ørsta, utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og ...

Byregionen Volda-Ørsta, utfordringar og moglegheiter for regional utvikling og attraktivitet

Forfatter(e):

Gro Marit Grimsrud, Kjersti Straume

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Volda kommune

Rapportnr:

62
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-343-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

122

Nøkkelord:

Attraktivitet,  Byregion,  Nordfjord,  polysentrisk,  Regional utvikling,  Søre Sunnmøre 

Rapporten er utarbeidd i samarbeid med Telemarksforsking. Medforfattarar er Marit Owren Nygård og Knut Vareide