Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal som innov...

Det regionale innovasjonssystemet i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal som innovasjons- og kunnskapsregion

Forfatter(e):

Helge Bremnes

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

VRI Møre og Romsdal

Rapportnr:

1307
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-187-6

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

54
download

Denne rapporten dokumenterer arbeidet med å beskrive og vurdere Møre og Romsdal sine kjennetegn og sitt innovasjonspotensial. Med utgangspunkt i analysearbeidet anbefales satsningsområder og virkemidler. Analysen er gjennomført i forbindelse med at Møre og Romsdal søker om å delta i den siste treårsperioden av Forskningsrådets VRI-program.