Hjelp til selvhjelp i kompetanseutvikling i kommunene

Hjelp til selvhjelp i kompetanseutvikling i kommunene

Forfatter(e):

Ingunn Gjerde, Turid Aarseth

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

KS Møre og Romsdal

Rapportnr:

M0313

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

12

Denne rapporten er en evaluering av det KS-initiert prosjektet "Hjelp til selvhjelp i kompetanseutvikling i kommunesektoren". Bakgrunnen for prosjektet var å sette personell med leder-, personal og opplæringsansvar, samt tillitsvalgte i kommunene bedre i stand til å etterspørre tiltak for kompetanseutvikling. Evalueringen har tatt for seg de ulike fasene i prosjektet, samt en vurdering av utbytte og nytteverdi av det helhetlige prosjektet. Prosjektet besto av en studiemodul, gjennomføring av delprosjekter i egen kommune/etat, samt prosjektsamlinger og nettverksarbeid deltakerne imellom. I avslutninger av rapporten ser vi arbeidet med kompetanseutvikling i lys av noen av de utfordringer som "Den nye kommunen" stiller.