Energisituasjonen i Møre og Romsdal etter 2026

Energisituasjonen i Møre og Romsdal etter 2026

Forfatter(e):

Bjørn G. Bergem, Helge Bremnes, Tore Tomasgard

Utgiver:

www.moreforsking.no

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

2113
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-380-1/0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

125

Nøkkelord:

Energi 

Samfunnskonsekvenser for Møre og Romsdal fra 2026 med bakgrunn i ventet kraftsituasjon. Kunnskapsgrunnlag for Møre og Romsdal fylkeskommune.