Evaluering av studieemnet Helsepedagogikk for farmasøytar

Evaluering av studieemnet Helsepedagogikk for farmasøytar

Forfatter(e):

Randi Bergem

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda

Rapportnr:

1/2007
|

Isbn/Issn:

0805-8075

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

15

Nøkkelord:

Utdanning,  Helse,  Høgare utdanning 
Evaluering av studieemnet Helsepedagogikk for farmasøytar tek utgangspunkt i studiet Helsepedagogikk, som er eit studietilbod ved Høgskulen i Volda (HVO). Møreforsking har vore ansvarleg for evalueringa av dette studieemnet.