Sammen om rehabilitering i nærmiljøet. Sluttevaluering av "Livsnær livshjelp" -...

Sammen om rehabilitering i nærmiljøet. Sluttevaluering av "Livsnær livshjelp" - et samhandlingsprosjekt om rehabiliteringsbrukere i Aure

Forfatter(e):

Guri Kaurstad Skrove, Gøril Groven, Kari Bachmann

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Aure kommune og Helse Møre og Romsdal ved Aure rehabiliteringssenter

Rapportnr:

1506
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-220-0 (trykt), 978-82-7830-221-7 (elektronisk) / 0806-0789

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

33

Denne rapporten presenterer resultater fra sluttevalueringen av Livsnær livshjelp. Formålet har vært å undersøke hvorvidt Livsnær livshjelp har påvirket samhandlingen om rehabiliterings­tilbudet mellom og innad i tjenestene i Aure kommune og Aure rehabiliterings­senter, samt hvordan det har påvirket rehabiliteringstilbudet som gis i kommunen. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i kommunen og ved rehabiliterings­senteret som arbeider med rehabilitering i Aure. Prosjektgruppen i Livsnær livshjelp ble også intervjuet. Resultatene er sett i sammenheng med resultater fra en kartlegging Møreforsking Molde gjennomførte før prosjektet.

Prosjektet har ført til bedre samhandling mellom aktørene innen rehabilitering, blant annet ved å sette tverrfaglige møter i system og innføre felles kartlegginger av rehabiliteringsbrukere i hjemmetjenesten. Den største endringen prosjektet har ført til er endrede holdninger til samarbeid og rehabilitering, samt kunnskapsoverføring mellom aktørene. Det er imidlertid fremdeles forbedringspotensial innen samhandling om rehabiliteringstilbudet i kommunen.

Den forskningsbaserte evalueringen er finansiert av midlene i prosjektet Livsnær livshjelp via Helse Møre og Romsdal HF og Aure kommune.