Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvan...

Nye innbyggjarar, nye utfordringar? Vestlandskommunane i møte med arbeidsinnvandrarane

Forfatter(e):

Finn Ove Båtevik, Gro Marit Grimsrud

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Regionalt forskingsfond Vestlandet/Vestlandsrådet

Rapportnr:

59
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-341-4

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

47

Nøkkelord:

Arbeidsinnvandring,  Demografi,  Kommune,  Samfunnsplanlegging