NCE Maritime klyngeanalyse 2012 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal

NCE Maritime klyngeanalyse 2012 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal

Forfatter(e):

Arild Hervik, Oddmund Oterhals, Bjørn G. Bergem,

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

NCE Maritime og Nordea

Rapportnr:

1216
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-179-1

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

37
download

Til sammen 213 bedrifter innenfor maritime næringer i Møre og Romsdal kan vise til en samlet omsetning på nesten 50 milliarder kroner i 2012, inklusive havfiskeflåten. Etter at omsetningen gikk ned i både 2010 og 2011 representerer dette en vekst på 10,4 % i forhold til 2011, og betegnes som en utvikling tilbake til god veksttrend. Samtidig er den samlede sysselsettingen økt til 22 500 årsverk, som betyr 3,2 % vekst fra 2011. Samlet resultatgrad har gått opp fra 8,8 % i 2011 til 9,5 % i 2012.

Det er de 165 leverandørbedriftene som kan vise til størst omsetningsvekst, på hele 2,6 milliard kroner, som betyr 16 % vekst fra 2011, men alle bedriftsgrupperingene kan vise til vekst. Rederiene har fått flere nybygg i arbeid og har økt antall sjøfolk med 400 det siste året. Andel utenlandske sjøfolk ligger stabilt på ca. 35 %. Skipskonsulentene, som hadde markert fall i aktivitetsnivået etter kontraheringsboomen og finanskrisen, kan for første gang komme til å passere 1 milliard kroner i årsomsetning i 2012. Verftene kan vise til 5 % omsetningsvekst det siste året, med en stabil sysselsetting på ca. 4 000 årsverk. Ordretilgangen har tatt seg betydelig opp i 2012, med en ordreinngang pr september 2012 som tilsvarer ca. ett års omsetningsnivå.

Alle kategorier maritime bedrifter tegner et rimelig positivt bilde av egne markedsutsikter for 2013, med en svak nedgang i forventninger i forhold til for ett år siden. På lengre sikt viser imidlertid internasjonale markedsanalyser at det vil bli sterk etterspørselsvekst for offshore service helt fram til 2020. Det kan imidlertid også konstrueres et forvitringsscenario, basert på at den økonomiske veksten, spesielt i Kina, stopper opp. Vår maritime klynge er i god posisjon for å ta del i den forventede positive markedsutviklingen, men det forutsetter som før stor fokus på opprettholdelse av internasjonal konkurranseevne gjennom innovasjonsarbeid, kompetanseutvikling, produktivitetsarbeid og gode logistikkløsninger.