Merkevarer i petroleumsnæringen i Midt-Norge

Merkevarer i petroleumsnæringen i Midt-Norge

Forfatter(e):

Helge Bremnes, Arild Hervik, Maria Sandsmark

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge

Rapportnr:

1103
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-156-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

41
download

Rapporten følger petroleumsrelaterte aktiviteter i Midt-Norge og på Helgelandskysten fra 2007. Perioden studien dekker inkluderer den globale finanskrisen og det dramatiske fallet i oljeprisen fra rekordnivået sommeren 2008 til årsskiftet 2008/2009, da prisene startet å gå oppover igjen. Kjennetegn ved globale merkevarer i den regionale petroleumsnæringen blir beskrevet og knyttet opp mot en operasjonalisering av merkevarebegrepet langs dimensjonene innovasjon, produktdifferensiering og markedsføring. Hensikten er å teste hvorvidt karakteristiske trekk ved merkevarer har signifikant innvirkning på bedriftenes resultater. En oppdatert kartlegging basert på Bremnes m fl (2008) og kvalitativ vurdering av denne gis også. Studien viser en industri med solid kompetanse, bred satsing på FoU-aktiviteter og evne til innovasjon på kjerneområder.