Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk

Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk

Forfatter(e):

Randi Bergem, Finn Ove Båtevik

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Rapportnr:

8
|

Isbn/Issn:

978‐82‐7692‐307‐0 (elektronisk utgåve)

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

41

Nøkkelord:

Utdanning,  Ungdom,  Oppvekst,  Lokal mat,  Grunnskule,  Barn og unge 
Sjølvsagt les og skriv vi nynorsk er eit prosjekt gjennomført ved Volda Ungdomsskule i perioden hausten 2007- våren 2010. Måla med prosjektet var mellom anna å medverke til at  elevar vert meir medvitne nynorskbrukarar og auke lærarar og elevar sin kunnskap om nynorsk litteratur for ungdom.  Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa gav støtte til prosjektet og  Møreforsking Volda har hatt oppdraget med å evaluere det.