En sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultur...

En sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Susanne Moen Ouff

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Fiskeridirektoratet

Rapportnr:

230
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-294-3

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

56

Nøkkelord:

Governance,  Utdanning,  Fiskeri 
En sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader
Den norske akvakulturnæringen har de siste tiårene vært i sterk vekst. I 2007 var Norge verdens nest største eksportør av sjømat og eksporterte totalt for 37 milliarder kroner. Eksporten fra akvakultur utgjorde over halvparten av dette. (St.prp.nr.1 (2008-2009). En slik utvikling krever tilrettelegging av offentlige rammebetingelser. Samtidig drives næringen i områder der det er sterk konkurranse om arealene. Forvaltningen av akvakulturnæringen er derfor organisert for å samordne, etterse og veie flere ulike hensyn. Å organisere inn ulike hensyn på en effektiv måte er en utfordring. I januar 2008 ble det av Fiskeridirektoratet gitt mandat til FoU prosjektet ”Sammenligning av tre modeller for å effektivisere behandlingen av akvakultursøknader.”