Kommunestruktur i Hardanger

Kommunestruktur i Hardanger

Forfatter(e):

Inge Dyrhol

Utgiver:

Møreforsking Volda / Høgskulen i Volda

Rapportnr:

1/2006
|

Isbn/Issn:

0805-8075

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

42

Nøkkelord:

Kommunesamanslåing,  Kommunestruktur 
Vestlandsforsking gav vinteren 06 eit tilbod på utgreiing av kommunesamanslåing i
Hardanger. Tilbodet vart gitt i samarbeid med Møreforsking Volda. Ein kom av ein eller
annan grunn ikkje så langt at tilbodet vart vurdert. Eg hadde høve til i forkant å arbeide noko
med kommunaløkonomiske problemstillingar. Dette notatet er først og fremst ein
dokumentasjon på det arbeidet.