Evaluering av Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner. Dokumentasjon av ...

Evaluering av Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner. Dokumentasjon av resultatene fra den første av to rundspørringer

Forfatter(e):

Carlo Aall, Anders Tønnesen, Eli Heiberg, Lars Julius Halvorsen

Utgiver:

Vestlandsforsking

Oppdragsgiver:

Kommunenes sentralforbund

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

65

Nøkkelord:

Klima,  Kommunesamarbeid,  Planprosessar,  Kommuneplanlegging,  Nettverk,  Nettverksorganisasjonar,  Partnarskap,  Samfunnsplanlegging 
Notatet dokumenterer resultatene fra en nettbasert spørreundersøkelse til deltakerne i programmene Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner. Notatet viser blant annet at mangel på kapasitet i kommuneadministrasjonen er den viktigste hindringen for en mer aktiv kommunal politikk for miljø og samfunnsutvikling.