Kvinnen, et distriktspolitisk virkemiddel

Kvinnen, et distriktspolitisk virkemiddel

Forfatter(e):

Marte Fanneløb Giskeødegård, Gro Marit Grimsrud

Utgiver:

NRK Ytring

Oppdragsgiver:

NRK Ytring

Rapportnr:

kronikk

Publikasjonstype:

Kronikker

Nøkkelord:

Kjønn,  Distriktspolitikk 

http://www.nrk.no/ytring/kvinnen_-et-distriktspolitisk-virkemiddel-1.12271119