Hvordan gjør verdier og politiske holdninger seg gjeldende i eget forskningsfel...

Hvordan gjør verdier og politiske holdninger seg gjeldende i eget forskningsfelt innen minoritets- og migrasjonsforskningen?

Forfatter(e):

Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Møreforsking Volda

Rapportnr:

13/2010
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

14

Nøkkelord:

Inkludering,  Marginalisering,  Medverknad,  ,   
Forskning på migrasjon er et særlig utfordrende forskningsfelt da det er svært mye politisk debattert. Innvandring og integrering har i moderne innvandringshistorie reist store politiske diskusjoner om hvordan staten Norge skal håndtere innvandring, og hva det norske samfunnet kan tolerere i møte med flerkulturalitet. Dette gir gjenklang i politiske debatter, politikkutforming og opinionen. Men gir det også gjenklang i forskningen og i forskningsmiljøer?
 
Som en del av arbeidskravet til PhD-fag i Vitenskapsteori og Etikk, ved Universitetet i Bergen gjennom Vestnorsk nettverk - Forskerutdanninga, har Marte Hanche-Dalseth problematisert det fremtredende vitenskapsidealet om vitenskapelig kunnskap som sikker, objektiv og verdinøytral. Med bakgrunn i Sandra Harding  sin artikkel ”After the Neutrality Ideal: Science, Politics and `Strong Objectivity”diskuteres etiske problemstillinger knyttet til IMER-forskning med problemstillingen: Hvordan gjør verdier og politiske holdninger seg gjeldene i eget forskingsfelt innen minoritets- og migrasjonsforskningen?