Sjølvhjelp i brukarmedverknad. Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp - kunnskapsg...

Sjølvhjelp i brukarmedverknad. Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp - kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming

Forfatter(e):

Randi Bergem

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda

Rapportnr:

2/2008
|

Isbn/Issn:

0805-8075

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

20 s

Nøkkelord:

Etter- og vidareutdanning,  Brukarmedverknad 

Prosjektet var ei evaluering av studiet "Sjølvshjelp i brukarmedverknad", eit etter- og vidareutdanningstilbod ved Høgskulen i Volda. Eit studium som vart gjennomført i samarbeid mellom Norsk Selvhjelpsforum og Høgskulen i Volda. Evalueringa var tufta på analysar av studentevalueringar, intervju med eit utval studentar og med ansvarlege for studiet. I tillegg var studieplanar/emneplanar ei kjelde i evalueringa.