Prosjektseleksjon og resultatmåling; Norges forskningsråd, Industri og Energi (...

Prosjektseleksjon og resultatmåling; Norges forskningsråd, Industri og Energi (IE) - Sammendrag og status 2003

Forfatter(e):

Lasse Bræin, Arild Hervik

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd

Rapportnr:

0307
|

Isbn/Issn:

82-7830-057-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

24

Rapporten gir oversikt over prosjektvurderingssystemet PROVIS i Forskningsrådet (Industri og Energi/IE). Den drøfter kort hvordan systemet virker og peker på noen svakheter basert på analyser av systemet i den første bruksperioden 1999-2002. Videre presenteres noen analyser av selve seleksjonen av prosjekter for støtte evt. avslag.

Rapporten oppsummerer også noen resultater fra empiriske undersøkelser blant utvalg av bedriftskontraktspartnerne for slik støtte. Slike undersøkelser er gjennomført fra 1995-2002 og er foretatt i ulike faser - like etter oppstart (bedriftenes forventninger til prosjektet), ved prosjektets avslutning i Forskningsrådet (foreløpige resultater og vellykkethet) og ca. 4 år etter at støtten til FoU-prosjektet opphørte (faktisk oppnådde resultater). Det er også tatt inn noen resultater fra prosjektledernes årlige resultatrapportering til IE. Rapporten trekker fram noen indikatorer fra undersøkelsene, herunder addisjonalitet, innovasjoner og økonomi.

Brukerstyrt forskning og utvikling (FoU) er basert på støtte til prosjekter som arbeidsform. Det kan ligge føringer i departementenes bevilgninger om hvilke FoU-områder som skal prioriteres, og Forskningsrådet har utfordringen med å velge ut hvilke prosjekter som skal få støtte. Hvilke FoU- prosjekter som best vil bidra til økt verdiskaping er ex ante vanskelig å avsløre. Rapporten demonsterer at det også er problematisk å måle resultater og påvise sammenhenger mellom seleksjon og resultater.

I rapporten anbefales Forskningsrådet å videreutvikle seleksjonssystemet og å følge opp resultatmålingene for å kunne høste læringseffekter.