Leiarar i partnerskap for regional utvikling

Leiarar i partnerskap for regional utvikling

Forfatter(e):

Roar Amdam,

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd, Møreforsking Volda, Høgskulen i Volda

Rapportnr:

64
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-276-9

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

113

Nøkkelord:

Partnarskap,  Småsamfunn,  Samfunnsplanlegging,  Regionalpolitikk 
Denne rapporten er ein del av Møreforsking Volda sitt strategiske instituttprogram på området Kommunikativ planlegging og utvikling, og rapporten ser spesielt på småsamfunn.
Arbeidet har hatt avgrensa med midlar til rådvelde, og rapporten baserer seg på ein pilotstudie i to kommunar. Vi har til no lagt vekt på å utvikle det teoretiske konseptet og det metodiske opplegget. Vi håper det skal vere muleg å få finansiert meir omfattande studiar i andre kommunar etter kvart.