Og bakom synger skogene - skogbruk, miljøvern og friluftsliv i Levende skog

Og bakom synger skogene - skogbruk, miljøvern og friluftsliv i Levende skog

Forfatter(e):

Susanne Moen Ouff

Utgiver:

Møreforsking

Rapportnr:

217
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-281-3

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

112

Nøkkelord:

Governance,  Partnarskap,  Mobilisering,  Samfunnsplanlegging 
"Levende Skog" er ein samarbeidsprosess som bringer saman aktørar med tradisjonelt sett konfliktfylte syn på bruk og miljøvern i skogbruket. Møtet mellom i utgangspunktet uforenlige aktørar og begrep innan skogbruk og miljøvern har lagt grunnlag for oppgåva, og har vore eit veldig spennande materiale å gå inn i. Og kanskje er ikkje avstanden mellom aktørane og begrepa like stor i dag som dei har vore tidligare?" Levende Skog" var representert som "det norske case" av i overkant av 20 case frå 10 ulike land i Europa, i det internasjonale forskingsprosjektet GoFOR - New Modes of Governance for Sustainable Forestry in Europe ved Møreforsking i Volda.