Innovasjon Møre; en resultatundersøkelse

Innovasjon Møre; en resultatundersøkelse

Forfatter(e):

Dag Magne Berge

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

SND Møre og Romsdal

Rapportnr:

M0303

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

20
Innovasjon Møre er et pilotprosjekt for de maritime og marine næringene i Møre og Romsdal. Hovedmål er å få til flere og bedre innovasjoner gjennom å styrke bedriftenes innovasjonsevne og å utvikle det regionale innovasjonssystemet.
 
Denne resultatundersøkelsen tyder på at Innovasjon Møre har fungert positivt i forhold til målsetningen for tiltaket. Innovasjon Møre har stimulert til nettverksdanning og nettverksutvikling. Bedriftene, som i vesentlig grad tar økonomisk risiko i prosjektene, mener gjennomgående at nytten av prosjektene overstiger kostnadene ved dem.
 
Innovasjon Møre bør vurdere om ikke tiltaket bør gjøre seg selv bedre kjent.
 
Forfattere: Dag Magne Berge og Eli Kjersem