MED ARBEIDSFORM SOM PENSUM. Erfaringer fra pilotprosjektet «Praktisk pedagogisk...

MED ARBEIDSFORM SOM PENSUM. Erfaringer fra pilotprosjektet «Praktisk pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk».

Forfatter(e):

Marte Fanneløb Giskeødegård, Gro Marit Grimsrud

Utgiver:

Møreforsking AS

Oppdragsgiver:

Sør-Trøndelag Fylkeskommune ved Frøya videregående skole

Rapportnr:

69
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-347-6

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

51

Denne rapporten er en sluttevaluering av pilotprosjekt: Praktisk pedagogisk utdanning, yrkesdidaktikk for naturbruk blå/marin sektor med «spisset» yrkesdidaktikk. Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Frøya videregående skole og Høgskolen i Nord Trøndelag. Evalueringen konkluderer med at den pedagogiske delen av pilotprosjektet har fungert etter hensikten. Både spissingen mot blå sektor og det ekstraordinære fokuset på fagidentitet og samfunnsrelevans har blitt positivt mottatt av studentene, og erfaringene fra den praksisnære undervisningen der arbeidsformen er pensum bør videreforedles, og publiseres, slik at framtidige studenter får et relevant tilskudd til pensum. Når det gjelder ambisjonen om å være til nytte for regionens næringsliv gjennom å tilby en pedagogisk kompetanse som oppleves som relevant også for næringslivet, er konklusjonen at bedriftene i all hovedsak ser verdien av å heve den pedagogiske kompetanse til de ansatte som har ansvaret for lærlinger. Samtidig er det delte meninger om det er nødvendig med en fullverdig yrkesfaglærerutdanning eller om det er tilstrekkelig med mindre omfattende instruktørkurs. I tillegg pekes det på at det er en del utfordringer når det gjelder å organisere utdanningstilbudet (og arbeidet i bedriftene) på en slik måte at flere av de som er bedriftsansatte kan få reell mulighet til å gjennomføre studiet.