Langtidseffekter av Innovasjon Norges finansielle virkemidler for årgangene 199...

Langtidseffekter av Innovasjon Norges finansielle virkemidler for årgangene 1994-98

Forfatter(e):

Arild Hervik, Bjørn G. Bergem, Lasse Bræin

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Innovasjon Norge

Rapportnr:

0611
|

Isbn/Issn:

82-7830-098-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

32

Det er nå i 2006 mulig å gjennomføre måling av mer langsiktige effekter i bedriftene av prosjekter der Innovasjon Norge (IN) bidro med medfinansiering i perioden 1994-98. Den nye informasjonen som foreligger er oppdatert regnskapsinformasjon fram til 2004, og vi har fulgt bedriftenes utvikling i omsetning, verdiskaping, resultat og egenkapital årlig i inntil 10 år etter tilsagn for de bedriftene som har avlagt regnskap i perioden. Dette er robust informasjon og vi har kombinert den med subjektiv informasjon fra kundeundersøkelsene som ble gjennomført i perioden 1994-2002, for å si noe mer om støttens betydning for resultatutvikling i bedriftene over tid.