Evaluering av måloppnåelse ved Romsdal videregående skole - ett år etter ferdig...

Evaluering av måloppnåelse ved Romsdal videregående skole - ett år etter ferdigstillelse

Forfatter(e):

Tonje Hungnes, Jorunn Hoås Rødal, Sølve Mikal Krekvik Nerland

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune, Bygg- og eigedomsavdelinga

Rapportnr:

1903
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-309-2

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

49
download

Nye Romsdal videregående skole i Molde ble tatt i bruk i januar 2018 innenfor planlagt tid og pris, og var en av tre nominerte til prisen «Årets trebyggeri 2017». Det er det største byggeprosjektet i Møre og Romsdal fylkeskommune de siste 20 årene.

Denne rapporten evaluerer måloppnåelse ved Romsdal videregående skole, ett år etter ferdigstillelse av bygget. Formålet med rapporten var å se på i hvilken grad effektmålet om «rasjonell skoledrift og samlokalisering av undervisningen i nye og mer funksjonelle skolebygg for Romsdal VGS», og samfunnsmålet om et «moderne og attraktivt undervisningsbygg som sikrer rekruttering til yrkesfagene» oppnås. Basert på svar fra spørreskjemaundersøkelser besvart av 383 elever og 60 ansatte ved skolen, finner vi at ansatte og elever alt i alt er fornøyd med byggets estetikk og funksjoner, spesielt når det gjelder møblement, belysning og plass. Likevel har mange av rommene forbedringspunkter særlig relatert til inneklima, spesielt temperaturene i undervisningsrommene i vinterhalvåret, luftkvalitet og i enkelte rom også solskjerming. Videre viser både spørreundersøkelsen og undersøkelser av søkertall i fylket de siste tre år, gir indikasjoner på at nybygget har vært av positiv betydning for antall/andel søkere til skolen.