Innovasjonspilot i Møre og Romsdal; En evaluering av Innovasjon Møre

Innovasjonspilot i Møre og Romsdal; En evaluering av Innovasjon Møre

Forfatter(e):

Dag Magne Berge, Kyrre Romuld, Lasse Bræin

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Innovasjon Norge avdeling Møre og Romsdal

Rapportnr:

0404
|

Isbn/Issn:

82-7830-067-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

77

Innovasjon Møre var et pilotprosjekt for de maritime og marine næringer i Møre og Romsdal for å øke samarbeidet mellom bedrifter, FoU-institusjoner og offentlige myndigheter. Hensikten var gjennom dette å øke innovasjonsevnen og dermed bidra med flere og bedre innovasjoner.

Evalueringen viser at Innovasjon Møre har bidratt med å styrke samarbeid. Innovasjon Møre har først og fremst hatt betydning i kraft av at de har vært avgjørende for finansiering av prosjektene. Innovasjon Møre har også vært mer aktiv i initiativfase og gjennomføringsfase av prosjektene enn det som har vært vanlig i det offentlige virkemiddelapparatet.

Innovasjon Møre var lite kjent. Dette kan ha satt begrensninger på deltakelse og prosjektportefølje. Tiltaket brukte mye ressurser på å sikre finansiering av de enkelte prosjektene. En utfordring framover er å sikre at virkemiddelapparatet greier å nyttiggjøre seg Innovasjon Møres erfaringer, nå som prosjektet er lagt ned.