Utredning av den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære vir...

Utredning av den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren

Forfatter(e):

Knut P. Heen, Arild Hervik, Helge Bremnes

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

1309
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-189-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

63
download

Formålet med denne utredningen er å kaste lys over den nærings- og forskningsmessige betydningen av Institutt for energiteknikks (IFEs) nukleære virksomhet relatert til Haldenreaktoren. Utredningen dekker også virksomhetens betydning fra et atomsikkerhetsperspektiv og et utdanningsperspektiv.

Hovedfunnene er at den nukleære virksomheten historisk sett har hatt en stor forskningsmessig betydning på grunn av Haldenprosjektet. Denne betydningen vil imidlertid bli svekket når Jules Horowitz-reaktoren i Frankrike står ferdig i løpet av den neste tiårsårsperioden. Den nukleære virksomheten har også betydning fra et atomsikkerhetsperspektiv. Denne betydningen vil imidlertid også svekkes når Horowitz-reaktoren settes i drift. Fra et næringsmessigperspektiv og et utdanningsperspektiv har den nukleære virksomheten hatt mindre betydning. Det er i første rekke annen virksomhet ved IFE Halden som bidrar på disse områdene.

Den økonomiske situasjonen ved IFE Halden er for øyeblikket vanskelig. Dette skyldes i hovedsak at lønnskostnadene følger norsk utvikling, mens inntektene i stor grad følger internasjonale forhold. Dette betyr at de faste kostnadene de siste årene har vokst raskere enn de faste inntektene fra Haldenprosjektet. Resultatet er at virksomheten har blitt mer risikabel. I tillegg har Fukushimaulykken ført til lavere etterspørsel fra Japan som de siste årene har vært en viktig oppdragsgiver for IFE Halden.