Flytting til og fra Rauma. En analyse av flytte- og boligmotiv hos innflyttere ...

Flytting til og fra Rauma. En analyse av flytte- og boligmotiv hos innflyttere og utflyttere

Forfatter(e):

Gro Marit Grimsrud

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Rauma kommune

Rapportnr:

42
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-330-8 / 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

45
Rapporten er basert på to spørreundersøkelser. En blant folk som har flyttet fra Rauma de siste 5 år, og en blant de som har flyttet til Rauma de siste 5 år. Formålet med analysen var å gi Rauma kommune et grunnlag for å jobbe videre med å øke folketallet i kommunen. Undersøkelsen viser at arbeidsmarkedet og sosiale forhold er det som oftest oppgis som fraflyttingsgrunn, mens naturen, familierelasjoner og boligforhold er de viktigste motivene for å bosette seg i kommunen. For å tiltrekke seg flere tilflyttere anbefaler vi Rauma å jobbe videre med visjonen om å bli «verdens beste kommune for naturglade mennesker», men advarer samtidig mot å glemme interessene til de som allerede bor i Rauma.