Faglig utvikling og samarbeid i det forebyggende helsearbeidet for barn og ungd...

Faglig utvikling og samarbeid i det forebyggende helsearbeidet for barn og ungdom; En evaluering av Ressurshelsestasjon for 12 kommuner i Romsdal og Nordmøre

Forfatter(e):

Dag Magne Berge, Kyrre Romuld, Turid Aarseth

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Sosial- og helsedirektoratet

Rapportnr:

0403
|

Isbn/Issn:

82-7830-061-5

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

53

Prosjektet "Ressurshelsestasjon" har hatt som mål å være et ressurssenter for fagutvikling for ansatte i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2000-2003 og omfattet 12 kommuner i Møre og Romsdal. Møreforsking Molde AS har gjort en evaluering der sentrale virkemidler som nettsted og veiledningsgrupper vurderes positivt og anbefales videreført. Disse tiltakene anbefales organisert som en del av Fylkeslegen sitt ansvarsområde.

Evalueringen viser at prosjektet i begrenset grad har styrket samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten. Det kan ikke dokumenteres at det forebyggende helsearbeidet for barn og unge er blitt opprioritert i deltakerkommunene som følge av RHS.