To speke -or not to speke…

To speke -or not to speke…

Forfatter(e):

Susanne Moen Ouff

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Cand. Speke v/Stranda kommune

Rapportnr:

229
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-293-6

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

34

Nøkkelord:

Arbeidsmarknad,  Distriktspolitikk,  Etablering,  Etter- og vidareutdanning,  Lokalt næringsliv,  Ungdom 
Denne rapporten inneheld resultata av forprosjektet initiert av Cand. Speke. Cand. Speke er eit samarbeid mellom Ole Ringdal AS, Stranda Spekemat, Tind Spekevarer AS, Stranda kommune og Stranda vidaregåande skule/Storfjord Kompetanse. Dette samarbeidet tek utgangspunkt i felles utfordringar knytt til rekruttering til vidaregåande skule og lokale produksjonsbedrifter innafor industriell matproduksjon, og eit felles ønskje om å etablere eit kompetansesenter for spekevarer på Stranda. 

Forprosjektet er for det meste basert på erfaringar og refleksjonar frå 10. klassingane i Stranda kommune, men også refleksjonar som elevar og lærarar ved Stranda vidaregåande skule har gjort seg omkring studie- og yrkesval. Desse skal ha ei stor takk for at dei stilte opp. Det same gjeld rektorar og involverte lærarar ved dei to ungdomsskulane, som la til rette for å gjennomføre undersøkinga.