Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange - Fase 1

Samfunnsmessig konsekvensanalyse av Ormen Lange - Fase 1

Forfatter(e):

Arild Hervik, Bjørn G. Bergem, Lasse Bræin

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norsk Hydro

Rapportnr:

0713
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-126-5

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

20
download

Denne rapporten tar for seg samfunnsmessige konsekvenser av investeringer og drift av Ormen Lange (fase 1) med fokus på ringvirkninger for Molderegionen og Midt-Norge.


Konsekvensanalysen er todelt og omfatter analyse av leverandørvirkninger og konsum- og skatteeffekter. Totale effekter for Molderegionen i utbyggingsfasen (2004-2007) er beregnet til 1,6 milliarder kroner. I tillegg er det anslått at driftsfasen vil føre til en sysselsettingseffekt for Midt-Norge på omkring 500 årsverk.


Kostnadene for Ormen Lange (eksklusive Langeled) er 38 mrd kroner. Av dette er den norske andelen 26,5 mrd kroner (70,5 %), andelen for Midt-Norge utgjør 4,3 mrd kroner (11,5 %) og Molderegionen 1,2 mrd kroner (3,2 %).