Kompetanse for ei kunnskapsintenvis framtid. Kva gjer marine og maritime arbeid...

Kompetanse for ei kunnskapsintenvis framtid. Kva gjer marine og maritime arbeidsplassar i Møre og Romsdal attraktive for høgt utdanna arbeidskraft?

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik, Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Norges Forskingsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

38
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-326-1/1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

102

Nøkkelord:

Arbeidsmarknad,  Attraktivitet,  Bustadsattraktivitet,  Flyttemønster,  Høgare utdanning,  Kompetanse,  Marine næringar,  Maritim næring,  Regional utvikling,  Rekruttering 
Rapporten «Kompetanse for ei kunnskapsintensiv framtid» drøftar kva som gjer det attraktivt for høgt utdanna arbeidskraft å etablere seg i dei marine og maritime næringane. Rapporten har eit breitt perspektiv, der rekrutteringssituasjonen, bedriftene sitt arbeid med å sikre seg relevant kompetanse og forhold som påverkar vala til enkeltindivid er sentrale tema. Bedriftene i studien representerer den delen av næringane der formell kompetanse spelar ei viktig rolle i «produksjonen». Enkeltindivida representer høgt utdanna i etableringsfasen.