Utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal - Spillemi...

Utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Møre og Romsdal - Spillemidlene

Forfatter(e):

Helge Bremnes, Maria Sandsmark, Jorunn Hoås Rødal, Guri Kaurstad Skrove, Bjørn G. Bergem

Utgiver:

Møreforsking Molde

Oppdragsgiver:

Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

1912
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-321-4

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

131

Nøkkelord:

Friluftsliv,  Fritidsaktiviteter,  Fysisk aktivitet,  Helse