Erfaringar med einskapsfylket - gjennomføring av statlege og fylkeskommunale op...

Erfaringar med einskapsfylket - gjennomføring av statlege og fylkeskommunale oppgåver. Hovudrapport

Forfatter(e):

Johan Barstad, Per Stangeland

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

191
|

Isbn/Issn:

82-7692-251-1

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

38

Nøkkelord:

Partnarskap,  Planprosessar,  Omstilling,  Helse,  Governance 

Møre og Romsdal fylke starta i 2004 eit forsøksprosjekt med samanslåing av fylkeskommunens og fylkesmannen sine tilsette til det som kallast einskapsfylket. Enkelte sider ved dette forsøktsprosjektet vart vurdert i tre rapportar. Denne rapporten tar for seg erfaringane til dei tilsette i fylket.