Mediekandidatene ved Høgskulen i Volda - en undersøkelse blant kandidater uteks...

Mediekandidatene ved Høgskulen i Volda - en undersøkelse blant kandidater uteksaminert 2007 - 2012

Forfatter(e):

Lars Julius Halvorsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda

Rapportnr:

41
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-329-2 / 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

49

Nøkkelord:

Etter- og vidareutdanning,  Høgare utdanning,  Kompetanse,  Medier,  Utdanning,  Utdanningsval 
Denne rapporten presenterer resultatene fra en elektronisk spørreundersøkelse rettet mot mediefaglige kandidater som er uteksaminert ved Høgskulen i Volda i perioden 2007-2012. Oppdragsgiver er Høgskulen i Volda.