Dei nye hendene - Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren

Dei nye hendene - Familieinnvandrere i helse- og omsorgssektoren

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Rapportnr:

23
|

Isbn/Issn:

ISBN 978-82-7692-316-2 ISSN 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

49

Nøkkelord:

Arbeidskraftbehov,  Arbeidsinnvandring,  Attraktivitet,  Familieinnvandring,  Helse- og omsorgssektoren,  Regional utvikling,  Rekruttering 
Stor arbeidsinnvandring til Nord-Vestlandet gjør at familieinnvandring representerer et arbeidskraftpotensiale for helse- og omsorgssektoren i landsdelen. Så langt peker tallene i retning av at man har kommet relativt kort i rekrutteringen av slik arbeidskraft på Nord-Vestlandet, både i helse- og omsorgsektoren og i kommunal sektor som helhet. Så langt er det utenlandske kvinner gift med nordmenn som i størst grad har klart å etablere seg i helse- og omsorgssektoren. Flere utfordringer skal møtes for å kunne gjøre seg nytte av det arbeidskraftpotensiale som ligger i både arbeids- og familieinnvandringen. Av disse utfordringene er språk og språkopplæringen den største. På den andre siden blir Nord-Vestlandet opplevd som populært. Mange forteller at de hadde jobb i hjemlandet, og at motivasjonen for å flytte ikke bare handlet om bedre lønn i Norge og høy arbeidsledighet i hjemlandet. Dette forteller om innvandrere som ser Nord-Vestlandet som en ressurs. Vår utfordring blir å legge til rette for at de i størst mulig grad kan bli en ressurs for landsdelen.