STX OSV. Ringvirkninger av verftsvirksomheten i Norge

STX OSV. Ringvirkninger av verftsvirksomheten i Norge

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Arild Hervik,

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

STX OSV AS, Aukra kommune, Haram kommune, Porsgrunn kommune

Rapportnr:

1108
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-161-6

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

28
download

STX OSV har fem skipsverft i Norge. Disse ligger i Aukra, Haram og Vestnes kommune i Møre og Romsdal samt Porsgrunn i Telemark fylke. De samme kommunene og regionene har også et vesentlig antall leverandørbedrifter som leverer til disse verftene. STX OSV har tidligere laget forenklet samfunnsregnskap som viser både nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger som verftene gir. Gjennom dette prosjektet har STX OSV gitt fagmiljøet ved Møreforsking Molde i oppgave å analysere samfunnsmessige ringvirkninger av STX OSV sin verftsvirksomhet i Norge.

Rapporten beskriver en analyse av verdiskaping, sysselsetting og ringvirkninger for årene 2009 og 2010. Ringvirkninger er beregnet i form av leverandøreffekter, investeringseffekter, konsumeffekter og skatteeffekter. Leverandøreffektene er beregnet i to forsyningsledd, mens resterende leverandøreffekter er beregnet ved å bruke multiplikatoreffekt.

Omsetningen for verftsvirksomheten til STX OSV var 9 858 mill. kr. i 2010, med samlet sysselsetting på 1 002 årsverk. Av samlede innkjøp på 7 578 mill. kr. ble 5 013 mill. kr. (66 %) kjøpt fra norske leverandører, og leverandører i eget fylke utgjorde 3 197 mill. kr. (42 %). Norsk sysselsetting i leverandørkjeden utgjorde 3 276 årsverk (derav 1 750 i eget fylke), dvs. ringvirkninger i Norge på 3,3 årsverk pr. verftsansatt. I tillegg kommer prosjektpersonell som ikke betales av verftet (63). Andre ringvirkninger i form av investeringseffekter (389 årsverk), konsumeffekter (972 årsverk) og skatteeffekter (778 årsverk) utgjorde til sammen 2 139 årsverk. I sum utgjorde dermed slike ringvirkninger en sysselsettingseffekt på 2,1 pr. verftsansatt. Samlede ringvirkninger pr. verftsansatt ble dermed 5,4.