Dei nye hendene - Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere

Dei nye hendene - Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Finn Ove Båtevik, Grethe Mattland Olsen, Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Regionalt forskningsfond Vestlandet

Rapportnr:

22
|

Isbn/Issn:

ISBN 978-82-7692-315-5 ISSN 1891-5981

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

61

Nøkkelord:

Arbeidskraftbehov,  Integrering,  Regional utvikling,  Planlegging,  Arbeidsinnvandring,  Familieinnvandring 
Rapporten «Dei nye hendene – Offentlig sektor i møte med arbeidsinnvandrere» ser på hvordan offentlig sektor, og da særlig kommunene håndterer den store mengden nye mennesker som har kommet til Nord-Vestlandet i løpet av de siste årene. Kommunene har per i dag et begrenset lovregulert ansvar for arbeidsinnvandrere. Rapporten viser at det er store variasjoner i hvilken grad kommunene arbeider med tanke på områder som informasjon, rekruttering, kvalifisering og integrering av arbeidsinnvandrere. Mange har kommet kort i dette arbeidet med å legge til rette for å kunne ha full nytte av den ressursen arbeidsinnvandrere kan representere. Noen kommuner har derimot kommet lenger, ikke minst relativt små kommuner med stort behov for rekruttering av arbeidskraft og nye borgere.