Velferd for Alle? Velferdsundersøkinga ved HVO 2008

Velferd for Alle? Velferdsundersøkinga ved HVO 2008

Forfatter(e):

Else Ragni Yttredal, Tine Grieg Viig

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Høgskulen i Volda

Rapportnr:

4/2008
|

Isbn/Issn:

ISSN 0805-8075

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

35

Nøkkelord:

Utdanning,  Velferd 

Møreforsking Volda bistår i dette prosjektet Høgskulen i Volda i sluttfasen av prosjektet ”Velferdsundersøking ved Høgskulen i Volda”. Møreforsking Volda nyttar eksisterande data samla inn ved høgskulen til å skrive eit notat. Tema for undersøkinga er mellom anna studia, informasjon og medverknad, trivsel og sørvis- og velferdstilbod.