Fremveksten av petroleumsrelatert virksomhet i Midt-Norge

Fremveksten av petroleumsrelatert virksomhet i Midt-Norge

Forfatter(e):

Helge Bremnes, Arild Hervik, Maria Sandsmark

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Økonomisk og administrativt forskningsfond i Midt-Norge

Rapportnr:

0807
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-131-9

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

43
download

I dette prosjektet studeres fremveksten av petroleumsrelaterte aktiviteter i Midt-Norge og på Helgelandskysten, med vekt på perioden etter oljeprisøkningen ved årtusenskiftet og den påfølgende boomen i petroleumstilknyttet næringsliv. Hensikten er å identifisere hvilke regionale produkter og leverandører som kan ha potensial til å utvikle seg til en internasjonal merkevare, gitt muligheter og utfordringer fremover. Identifiseringen bygger på en kartlegging av seks aktørgrupper: Den maritime klyngen i Møre og Romsdal, FoU-klyngen i Trondheimsregionen, base- og driftsorganisasjonene, leverandører til Ormen Lange, bransjenettverket Deep Sea Society og øvrig petroleumsrelatert virksomhet i Møre og Romsdal.


Metoden som anvendes for å operasjonalisere merkevarebegrepet tar utgangspunkt i økonomisk teori om strategisk bedriftsatferd og oppsummeres i de tre begrepene innovasjon, produkt-differensiering og markedsføring.


Fremtidsutsiktene er preget av behovet for mer spesialisert og teknologisk utstyr, skreddersydde løsninger og kompetansebaserte tjenester relatert til lete- og utvinningsaktiviteter i mer krevende områder, hvor subsea-teknologi, energieffektivisering og miljøhensyn blir viktigere. Vi finner aktører med internasjonale merkevarer blant verft, utstyrsleverandører og skipsdesign-selskap innen den maritime klyngen og blant leverandører med integrerte løsninger og erfaring innen subsea.