Studiet som glapp - kunne det ha vært unngått?

Studiet som glapp - kunne det ha vært unngått?

Forfatter(e):

Kari Westad Hauge, Else Jørgensen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Høgskolen i Molde gjennom vikarstipendmidler

Rapportnr:

0508
|

Isbn/Issn:

82-7830-079-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

85

Rapporten beskriver hva sykepleierstudenter oppgir som begrunnelse for at de enten går ut i permisjon eller slutter i utdanningen. Studiet er basert på 30 spørreskjema med åpne utsagn, samt 9 intervju. De to viktigste grunnene som studentene oppgir som bakgrunn for sitt studieavbrudd, er problemer med å innfri krav i teori, samt personlige problemer. Studentene viser både til hva de selv og utdanningen kunne gjort for å ha unngått studieavbruddet. Studien viser at en tettere oppfølging av studenter som har problemer i sin studiesituasjon, kunne ført til en større studiegjennomstrømning.