Markedet for mat med spesielle egenskaper i Møre og Romsdal - en studie av utfo...

Markedet for mat med spesielle egenskaper i Møre og Romsdal - en studie av utfordringer og muligheter i salgsleddet

Forfatter(e):

Bjørn Tore Nystrand, Lovise Kvalsund Otterlei, Liv Guri Velle

Utgiver:

Møreforsking Ålesund

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

MA 15-15

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

46

Nøkkelord:

Lokalmat,  Økologisk mat,  Utsalg,  Forbruker 

Prosjektets hovedmål har vært å utvide kunnskapsgrunnlaget for satsinger på mat med spesielle egenskaper, det være lokalmat og/eller økologisk mat, i Møre og Romsdal. Gjennom prosjektet har det blitt kartlagt hvilke typer utsalg i fylket som profilerer denne typen mat, og gjennom intervjuer med et utvalg av disse er det identifisert utfordringer og muligheter i salgsleddet. Videre er det, basert på en spørreundersøkelse, identifisert en rekke forbrukerkarakteristikker ved kjøp av lokalmat og økologisk mat i fylket.

Gjennom prosjektet har vi sett at det er tidkrevende og vanskelig å få en god oversikt over utsalgssteder av mat med spesielle egenskaper i Møre og Romsdal, som både varierer i forhold til konsept og størrelse. Intervjuene med et representativt utvalg av disse viste at det finnes en rekke fellesnevnere både i forhold utfordringer og muligheter. Manglende felles oversikt over produsenter, varelagre og distribusjonssystem av varer ble trukket frem som hovedutfordringer. Selv om mange pekte på at driften deres tidvis var marginal, var det likevel en positiv holdning rundt troen på videre drift og at markedet på sikt vil øke. 

Forbrukerkarakteristikkene vi utførte viste mellom annet at mat med spesielle egenskaper handles hyppig, og egenskaper som Naturlig sunn og Sensorisk kvalitet vektes høyere enn pris av de som kjøper produktene.