Utfordringer og muligheter ved en multikulturell arbeidsstokk på Ulstein verft

Utfordringer og muligheter ved en multikulturell arbeidsstokk på Ulstein verft

Forfatter(e):

Marte Fanneløb Giskeødegård

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

MAROFF

Rapportnr:

65
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-345-2

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport

Dette dokumentet er en delrapport for det foreløpige arbeidet i arbeidspakke 3 i SmartProd prosjektet "Industriell skipsproduksjon og multikulturelle arbeidskraftsutfordringer". Arbeidspakke 3 tar for seg sistnevnte. Rapporten fokuserer på å presentere et bilde av hvordan den multikulturelle arbeidsstokken ser ut. En sentral innfallsvinkel til tematikken er når og hvor problemstillinger om multikulturell arbeidsstokk aktualiseres av de som jobber sammen i det daglige. Ut fra det empiriske arbeidet som er grunnlag for rapporten presenteres det så fem problemstillinger som Ulstein Verft utfordres til å arbeide videre med internt for både å løse utfordringer og benytte seg av mulighetene som en slik flerkulturell arbeidsstokk bringer med seg.