Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arb...

Merkostnad i privat sektor i sone 1a og 4a etter omlegging av differensiert arbeidsgiveravgift. Estimat for 2012

Forfatter(e):

Mette Rye

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kommunal- og regionaldepartementet

Rapportnr:

M1201

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

17
download

Fra og med 2007 følger differensiert arbeidsgiveravgift virksomhetens adresse i stedet for arbeidstakers bostedsadresse. Den totale kompensasjonen gjelder den opprinnelige ordningen etter bostedsadresse. Vi har beregnet kostnadsøkning etter virksomhetsadresse. Differansen mellom beregning etter bosted og arbeidssted kalles restbeløpet, som fordeles av Kommunal- og regionaldepartementet.