Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune

Utvikling av fremtidig kommunalt fritidstilbud i Ålesund kommune

Forfatter(e):

Erlend Krumsvik, Cecilie Rørstad

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Ålesund kommune, virksomhet kultur

Rapportnr:

27
|

Isbn/Issn:

ISBN 978-82-7692-320-9 ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

58

Som del av Prosjekt Arena og Aktivitet har Møreforsking AS har fått i oppdrag å utrede fremtidig fritidstilbud til ungdom i Ålesund kommune. Oppdragsgiver er Kulturetaten i Ålesund kommune. Prosjekt Arena og Aktivitet ble startet i 2010, og denne utredningen tar med ungdommene inn i prosjektet i form av brukermedvirkning.

Rapporten er basert på to undersøkelser. Den ene var dybdeintervju med klubbmedarbeidere, og den andre var en spørreundersøkelse mot alle elever ved ungdomsskolene og elever i første og andre klassetrinn ved de videregående skolene.