Boligsosialt utviklingsprogram - forankring av arbeidet med handlingsplan

Boligsosialt utviklingsprogram - forankring av arbeidet med handlingsplan

Forfatter(e):

Randi Bergem, Susanne Moen Ouff, Marte Hanche-Olsen

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Husbanken, Region Øst

Rapportnr:

21/2010
|

Isbn/Issn:

ISSN 1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

9

Nøkkelord:

Kommuneplanlegging,  Planprosessar,  Sosial bustadspolitikk,  Tverrsektorielt samarbeid 
Notatet Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) - forankring av arbeidet med handlingsplan er en del av Møreforsking Volda sin følgeevaluering av Husbanken Region Øst sitt Boligsosiale utviklingsprogram. Målet for programmet er å finne nye løsninger for boligsosiale utfordringer i kommunene.
 
Gjennom Boligsosialt utviklingsprogram ønsker Husbanken å stimulere kommunene til utvikling av helhetlig, målrettet og lokalt forankret boligsosialt arbeid. Følgeevalueringen vil fokusere på resultater og erfaringer fra de kommunale prosjektene og på erfaringene med bruk av program som metode/virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Prosessnotater, som tar opp ulike tema som er relevante for arbeidet med programmet, er en måte Møreforsking vil bidra på. Notatet Boligsosialt utviklingsprogram (BoSo) - forankring av arbeidet med handlingsplan er ett av tre prosessnotater som del av følgeevalueringen. Temaet for foreliggende notat er forankring av planleggings- og utviklingsprosesser.