IdéAl-prosjektet - en verdivurdering

IdéAl-prosjektet - en verdivurdering

Forfatter(e):

Lasse Bræin, Kristian Kristoffersen

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Norges forskningsråd

Rapportnr:

0716
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-116-6

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

25
download

IdéAl-prosjektet bidrar til å fremme bransjetiltak gjennom ulike faglige fora, konferanser mv. og idégenerering, faglig rådgivning og nettverkskoblinger for økt innovasjon i bedriftene med aluminium som material. Prosjektet har i perioden (2001-2007) hatt en økonomisk ramme på vel 15 mill kr finansiert med støtte fra Forskningsrådet (50 %) og industrien (50 %). Ca 5 mill kr er benyttet til å finansiere bransjetiltakene og ca 10 mill kr er brukt til idégenerering, faglig bistand og nettverkskobling i bedriftene, hvorav 1,9 mill kr som tilskudd til 19 bedriftsprosjekter.


32 bedrifter med nyskapingsprosjekter har deltatt i en bedriftsundersøkelse gjennomført som telefonintervju. Intervjuene har tatt opp både initieringsfasen, utviklingsfasen samt oppnådde og forventede økonomiske resultater i markedet.