Nettverksanalyse av governance-prosessen Levende Skog: utfordringer og mulighet...

Nettverksanalyse av governance-prosessen Levende Skog: utfordringer og muligheter. Paper levert på PhD-kurset How to study governance networks and the networked society

Forfatter(e):

Susanne Moen Ouff

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Møreforsking Volda

Rapportnr:

12/2010
|

Isbn/Issn:

1891-5973

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

15

Nøkkelord:

Nettverk,  Partnarskap,  Offentleg organisering 
Dette notatet er identisk med innlevert paper i kurset How to study governance networks and the networked society. Notatet tar for seg hvordan nettverksanalyse kan være nyttig i studien av governance-prosesser, og bruker prosessen Levende Skog som eksempel.