Biomarine næringer i region Nordvest. Utviklingstrekk, status og potensialer f...

Biomarine næringer i region Nordvest. Utviklingstrekk, status og potensialer for nye biomarine næringer

Forfatter(e):

Oddmund Oterhals, Gabriele Hofinger Jünge,

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

1312
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-192-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

31
download

Rapporten beskriver en analyse av status og utviklingspotensialer for biomarin industri i region Nordvest. Industriens struktur og utvikling er analysert i forhold til internasjonale teorier for industrielle klynger. Denne industrien består av 14 bedrifter som i 2012 omsatte for 1,8 mrd kr og sysselsatte 409 årsverk.

 

I første del av rapporten beskrives bakgrunn for prosjektet og teorigrunnlaget for industrielle klynger, slik den er beskrevet i økonomisk faglitteratur. Videre beskrives bedriftene som utgjør den biomarine industrien i region Nordvest i form av en verdikjede. Til slutt presenteres resultatene fra datainnsamlingen, samt kommentarer rundt diversifisering og oppskalering.

 

Biomarine bedrifter i region Nordvest er tradisjonelt lokale, familieeide selskaper. Hovedaktiviteten har tradisjonelt blitt rettet mot markedssegmentet helsekost i form av kosttilskudd. Resultatene fra vår undersøkelse viser at kvalitet, norsk etikk og Norges miljøvennlige profil blir utpekt som største kilder til konkurransefortrinn. Videre blir kriterier som leveringstid, effektivt leverandørnett, kompetanse spesielt innen prosessteknologi, tilgang til råstoff, samt bedriftskulturen i norsk biomarin industri sett på som de viktigste konkurransefortrinn i forhold til utenlandske konkurrenter.

Rapporten konkluderer med at den biomarine klyngen region Nordvest har stort potensial for økt verdiskaping gjennom videre diversifisering og globalisering.