Fra gamle klær til nye produkter

Fra gamle klær til nye produkter

Forfatter(e):

Arnt-Gunnar Lium, Helge Bremnes

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Tingvoll kommune, Møre og Romsdal fylke og Fretex Midt-Norge

Rapportnr:

0705
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-108-1

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

70
download

Denne rapporten ser på potensialet for innsamling og gjenvinning av tekstiler i Midt-Norge. Bakgrunnen er at det fra 1. januar 2009 vil bli innført forbud mot deponering av all nedbrytbart avfall, noe som innebærer at mange kommuner må endre sin praksis med deponering av tøy og tekstiler og annet organisk materiale de kommende årene. Tingvoll kommune, som har vært en økokommune siden slutten av 1980-tallet, ønsker i denne sammenheng få en vurdering av hvorvidt en kan forvente at dette reguleres av markedet selv eller om det vil være nødvendig med andre stimulerende tiltak. For kommunen er det av interesse å få belyst om de vil kunne ta en aktiv rolle i innsamling av tekstilavfall i Midt-Norge, og på den måten bidra til en nærings- og regionsutvikling som legger til rette for etablering av tekstilavfallsbaserte miljøbedrifter i kommunen.

Fokuset i denne rapporten vil være rettet mot verdikjeden fra det øyeblikk tekstilbrukeren beslutter å kaste tekstilet til det eventuelt er foredlet eller gjenvunnet. Prosjektet vil skissere en hensiktsmessig organisering av et slikt innsamlings- og gjenvinningssystem og vurdere dette opp i mot bedrifts- og andre samfunnsøkonomiske lønnsomhetskriterier.