Kunnskap relatert til kvinner, rekruttering og Ålesundregionens attraktivitet

Kunnskap relatert til kvinner, rekruttering og Ålesundregionens attraktivitet

Forfatter(e):

Lovise Kvalsund Otterlei, Bjørn Tore Nystrand

Utgiver:

Møreforsking Ålesund AS

Oppdragsgiver:

Næringsforeningen i Ålesundregionen

Rapportnr:

MA 17-13

Publikasjonstype:

Notat
|

Sidetall:

25

Nøkkelord:

Kjønn,  Attraktivitet,  Kompetanse,  Ledelse,  Sysselsetting 

Statistikk viser at det er ubalanse i antall kvinner og menn både blant innbyggere og i ledende posisjoner i næringslivet i Ålesundregionen. I dette notatet sammenfattes forskning gjennomført av Møreforsking i perioden 2013-2017 som belyser hva som kan ligge bak disse tallene, hvordan rekruttering og attraktivitet henger sammen og hva som påvirker regionens attraktivitet for folk med høy utdanning. I tillegg løftes det frem perspektiver som kan være nyttige for Næringsforeningen i Ålesundregionens arbeid med å utvikle en handlingsplan for å få flere kvinner til å flytte til regionen, samt ta lederposisjoner. Det mest sentrale elementet er en anerkjennelse av at det handler om mangfold både i forhold til kjønn og kompetanse, og at ulike perspektiver på dette påvirker hvor attraktiv regionen og næringslivet oppleves av ulike målgrupper og hvordan man velger å tilnærme seg disse.