Toppidrettssatsning i Møre og Romsdal

Toppidrettssatsning i Møre og Romsdal

Forfatter(e):

André B. Sande, Birnir Egilsson, Guri Kaurstad Skrove, Jorunn Hoås Rødal

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

1908
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-316-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

81

Denne rapporten presenterer et kunnskapsgrunnlag om toppidrettssatsningen i Møre og Romsdal, gjennomført av Møreforsking Molde på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Formålet med kunnskapsgrunnlaget var å kartlegge potensial, ønske og mulighet for å styrke toppidrettsarbeidet ved skoler, idrettsmiljø og universitets-/forskningsmiljø, i hovedsak knyttet til «morgendagens toppidrettsutøvere» i Møre og Romsdal, eventuelt i samarbeid med Olympiatoppen. I datainnsamlingen har vi gjennomført en spørreskjemaundersøkelse sendt ut til alle idrettsmiljø, videregående skoler, høgskole/universitet og toppidrettsutøvere i fylket. Basert på funn fra spørreskjemaundersøkelsen ble det utarbeidet en caseundersøkelse hvor vi gjennomførte 18 semistrukturerte intervju, med syv videregående skoler, åtte ulike idrettsmiljø, og tre høgskoler/universitet. På den måten gir kunnskapsgrunnlaget innsikt i og kunnskap om sentrale aktørers erfaringer, potensiale og tanker om toppidrettssatsningen i fylket.

Våre funn viser at toppidrettssatsningen i Møre og Romsdal har et stort potensiale, og at flere av de ulike aktørene både har ønske og mulighet til å styrke toppidrettssatsningen i fylket. Det er mange gode idrettsmiljø som besitter mye kompetanse, men de fleste miljøene er små, har lite ressurser og driver først og fremst med breddeidrett. Videre viser funnene at de videregående skolene gjør mye bra i sin tilrettelegging for satsende idrettsutøvere, men at det likevel kan gjøres enda mer, og at det er lite formalisert samarbeid mellom idrettsmiljøene og de videregående skolene, samt dem imellom. Det er samtidig tydelig at ingen tar eierskap til toppidrett i Møre og Romsdal i dag, og på grunn av dette oppleves ingen helhetstenkning i fylket. Det fremstår derfor som viktig å etablerte et systematisk samarbeid for toppidrett i Møre og Romsdal, uavhengig av om dette gjøres som en del av et samarbeid med Olympiatoppen eller ikke.